Dát doet de deal:

Klimaatbewustwording bijbrengen.

#klimaataanpak

Climate Campus is een netwerk van overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen, ondernemers en maatschappelijke initiatieven. Het netwerk helpt inwoners, ondernemers en professionals met het versneld klimaatbestendig maken van Regio Zwolle.

Climate Campus zit niet stil, tot dusver hebben zij al een actie opgezet om inwoners te stimuleren groene daken aan te leggen en een klimaat-escaperoom gebouwd om inwoners bewuster te maken van maatregelen rondom huis, geveltuintjes en wagen-waterschuttingen. Onlangs lanceerde Climate Campus de klimaat-audiotour die je door Spoorzone Zwolle loodst.

Dankzij de regiodeal kan Climate Campus nog meer projecten opzetten voor bewustwording van het klimaat.

Totale investering: 740.000 euro

Bezoek de website van Climate Campus