Dát doet de deal:

Slim recyclen

#klimaataanpak

Dutch Circular Polymer Valley is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Regio Zwolle. Samen met ondernemers stimuleren wij innovaties en samenwerking om het aandeel gerecycled kunststof materiaal te laten stijgen. Het doel is om een circulaire, toekomstbestendige en concurrerende kunststofsector te realiseren.

Dutch Circular Polymer Valley wil:

  • Bedrijven, overheden en inwoners bewuster maken van circulair produceren en consumeren
  • Kennis over circulaire kunststoffen vergroten
  • Innovatieve producten uit gerecycled materiaal ontwikkelen en demonstreren
  • Meer bedrijven in de kunststofsector circulair laten produceren 

Wilt je als ondernemer, organisatie of gemeente meehelpen om een circulaire kunststofketen te versterken? Je ideeën, innovaties en vragen zijn waardevol. Doe mee en meld je aan!

Bekijk de video's van Noggus&Noggus en Zwinc

Totale investering 1,85 miljoen euro

Bezoek de website van Dutch Circulair Polymer Valley