Dát doet de deal:

De regen in de regio houden

#klimaataanpak

Welke invloed heeft het watersysteem in de toekomst op de opgaven voor bijvoorbeeld wonen, energietransitie, mobiliteit en natuur in Regio Zwolle? En andersom: hoe kunnen ruimtelijke ontwikkelingen in Regio Zwolle bijdragen aan een klimaatbestendig watersysteem?

De klimaatadaptatie quick-scan gaat hier antwoord op geven. De uitkomsten leveren input voor projecten in Regio Zwolle op het gebied van verstedelijking, bereikbaarheid en klimaatbestendige ontwikkelingen.

Totale investering: 250.000 euro