Dát doet de deal:

Veevoer maken van eendenkroos.

#groeninnoveren

Veevoer gemaakt van eendenkroos, de bouw van een circulaire stal en de installatie van een meststripper. Als er één agrarisch bedrijf goed nadenkt over de toekomst is het wel Future Farm.

De rundveehouderij, gelegen in de gemeente Hardenberg, wil het circulaire voorbeeld zijn voor collega-ondernemers in Regio Zwolle. Daarom is het bedrijf bezig met een nieuw project: ‘Future Farm – Kennis & Innovatie-hub circulaire rundvee- houderij’.

‘We willen aantonen dat het mogelijk is om een rund- veehouderij circulair te runnen. Met zoveel mogelijk gesloten kringlopen, in evenwicht met de omgeving en met een sluitende businesscase. Wij stellen ons open voor onderwijs, bezoek en advies en willen daarmee een inspiratiebron zijn voor ondernemers. De Kennis & Innovatie-hub, een bezoeklocatie waar we extra gaan experimenteren, is er dan ook voor alle agrarische ondernemers en (veehouderij)studenten in Regio Zwolle.’

‘De agrarische sector moet de komende jaren grote stappen zetten om nieuw perspectief te krijgen op een economisch goed verdienmodel. Daarnaast is het noodzakelijk dat boeren op zoek gaan naar een hernieuwde harmonie met de omgeving. Dat doen we door bijvoorbeeld het verminderen van stikstof- en methaanuitstoot en door bij te dragen aan biodiversiteit. Veel boeren willen wel, maar weten niet precies hoe ze dat kunnen doen of kijken de kat uit de boom. Wij willen dat meer boeren in Regio Zwolle overgaan op circulair ondernemen. Dat is goed voor de economie en het milieu en het draagt bij aan het proeftuin-imago van Regio Zwolle.’

Bekijk de video van Future Farm

Totale investering: globale schatting: 10,5 miljoen euro (looptijd tot eind 2030)

Ga naar de website van Future Farm