Skip to main content
Vanaf nu is het mogelijk om je initiatief voor de Regio Deal 2024-2028 te toetsen. Heb je een plan dat aansluit bij (een van) de programmalijnen én aan de criteria voldoet? Dan kun je hier je initiatief indienen. De Regio Deal 2024-2028 richt zich op:

Beter ondernemen: toekomstbepalende bedrijven als drijvende kracht
Stad en land: Vitale kernen en gezonde buurten verspreid over de regio
Klimaataanpak: Omslag naar een natuurinclusieve en klimaatadaptieve regio

Heb je vragen? Aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen naar regiodeals@zwolle.nl.

Afbeelding bij bericht: Barbara Trienen